moito máis Sagan en galego

«A verdade pode ser desconcertante. Pode que leve algo de traballo roela. Pode ser contraintuitiva. Pode contradicir prexuízos arraigados ben no fondo. Pode non encaixar co que desesperadamente queremos que sexa certo. Pero as nosas preferencias non determinan o que é certo. Temos un método e tal método axúdanos a acadar non a verdade absoluta, tan só aproximacións asintóticasSeguir lendo “moito máis Sagan en galego”